Disclaimer Veams.nl

Disclaimer

Veams kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door ons of derden is verstrekt op deze website. Veams.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van veams.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Veams, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets mag van Veams.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Veams.nl. Alle rechten zijn voorbehouden aan Veams.nl, tenzij anders vermeld.